Polilog

ПОЛИЛОГ провежда целогодишно обучение по английски език за ученици, които срещат затруднения в изучаването на английски език в училище. Причините за затрудненията могат да бъдат от най-различно естество – неразбиране на граматичните правила, неспособност за усвояване на думи, липса на мотивация в учебната среда, нехаресване на английския като учебен предмет. Каквито и да са причините, обучението по английски език в ПОЛИЛОГ си поставя нелеката, но вълнуваща задача, да  помогне на ученика да добие знания, самочувстие и ново отношение към езика.

kid_studying_mamitalks

Всички ученици, справили се със затрудненията в училище, имат възможността да преминат в класове за интензивно обучение, целящо явяване и успешно полагане на изпитите за международно признати сертификати на университета Кеймбридж.

Снимка 6