Polilog

images1

Център за езиково обучение Полилог ЕООД e основан през 2011г. във Варна и предлага висококачествено професионално обучение по чужди езици за деца и възрастни.  Обученията се провеждат в удобни за курсистите дни и часове.

„Полилог“ е понятие с древногръцки произход и означава общуване , което се постига отвъд възможностите на монолога и диалога;разговор, беседа, обмен на мисли, идеи и ценности между много хора. Полилогът  е и средство, инструмент за постигане на съгласие и единомислие между представители на различни култури. Във времето на глобално движение Полилог ЕООД си постава за цел да улеснява и прави възможна комуникацията между носители на различни езици като предлага висококачествено, професионално и модерно чуждоезиково обучение.

Полилог ЕООД използва най-модерните мултимедийни учебни системи на водещи издателства като Japan Foundation, MacMillan, Oxford  и Cambridge. Внимателно подбрани с цел да удовлетворяват максимално нуждите на обучаващите се, използваните учебници изграждат, развиват и  усъвършенстват знанията и уменията по съответния език, консолидират мотивацията и обогатяват общата култура.

Като предпочитана форма на обучение през последните години в езиков център „ПОЛИЛОГ“ се утвърдиха индивидуалните занятия, поради няколко основни предимства.

За допълнителна информация и записвания: тел. 0884130314.

DSC03386 (640x480)