Polilog

Вие имате успешно положен изпит на университета Кеймбридж и вече сте притежател на международно признатият Cambridge First Certificate in English (Cambridge FCE). Амбициозни сте и това постижение за Вас не е достатъчно, като желаете да издигнете знанията си по английски език на още по-високо ниво. Добре дошли в нива С1 и С2 от Общоевропейската езикова рамка, при които обучението навлиза в дебрите и тънкостите на езика. Вие сте на крачка разстояние от един от най-престижните и сериозни изпити за удостоверяване на ниво на владеене на английски език – Cambridge Certificate in Advanced English (Cambridge CAE).

ПОЛИЛОГ организира курс за подготовка за Cambridge CAE, който ще се провежда всяка неделя от 16:30 до 19:20 часа. Заповядайте!

cae

За допълнителна информация относно системата, използване за постигане на целите на подготовката за Cambridge CAE, моля посетете:

http://www.macmillanenglish.com/courses/ready-for-advanced-third-edition/