Polilog

Център за чуждоезиково обучение „ПОЛИЛОГ“ организира и провежда целогодишно обучение по японски език и култура както за напълно начинаещи, така и за изучаващи езика в дълбочина ученици, които си поставят високи цели. В дългосрочен план курсовете постигат нивата на подготовка върху езика, необходоими за успешно полагане на изпитите Japan Foundation JLPT N5 N4 N3 N2 N1.